Komp Kamp Smena 1. dan 14.

Odlazak Komp Kampera i pozdravi …
Podsetnik da pamtimo: kontakti u životu svih nas su najvažniji!

Koristan link:

Povratak iz kampa

 Kako da pomognete deci da se uhodaju

Аутор:

About me: http://www.kompkamp.org