Komp Kamp 2018. Smena 3. Dan 7.

Danas nam je gost bio sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, docent dr Manojlo Maravić, koji je doktorirao na temi video-igara,  „Kritika politike i fenomenologije video-igara„.

Od ove školske 2018/2019. godine upisana je prva generacija studenata na Departmanu za Dizajn video igara  .

O samoj akreditaciji saznali smo tokom jeseni 2017. i u cilju uspostavljanja stalne saradnje,

bila nam je čast da smo docenta Maravića upoznali i sa radovima KompKampera.

Аутор:

About me: http://www.kompkamp.org